Prominutí daně

Od ledna 2021 se mění seznam vozidel osvobozených od mýtného za používání dálnic
 

Jak to bude v lednu 2021?

Vozidla registrovaná v ČR jsou automaticky osvobozena od mýtného
Elektrická, vodní nebo hybridní vozidla (emise CO2 do 50 g/km), pokud má vozidlo speciální registrační značku (začínající písmeny EL).
Vozidla přepravující držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly musí být ve vozidle držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, jinak se na vozidlo nevztahuje osvobození od mýtného. Při silniční kontrole se stačí prokázat příslušným průkazem totožnosti. Držitelé průkazů ZTP vydaných mimo Českou republiku jsou povinni si zakoupit elektronickou dálniční známku a zaplatit příslušný poplatek.
Vozidla používaná k přepravě závislých dětí s rakovinou nebo leukémií. V případě silniční kontroly postačí předložení lékařského potvrzení nebo jiného potvrzení vydaného zdravotnickým zařízením.
Historická vozidla s přidělenou zvláštní SPZ a dokladem o zapsání vozidla do registru památek.
 

Vozidla registrovaná v České republice osvobozená od placení na základě oznámení

Elektrická, vodní nebo hybridní auta (emise CO2 do 50 g/km), bez speciální SPZ.
Vozidla používaná zařízeními pro osoby se zdravotním postižením, pokud jsou používána k přepravě těchto osob.
Vozidla registrovaná v zahraničí na základě oznámení osvobozena
o Elektrické, vodní nebo hybridní automobily (emise CO2 až 50 g/km)